Etyka

O konferencji

Biegli rewidenci zapraszają do rozmowy o „Etyce w procesach zarządzania, sprawozdawczości i  rewizji finansowej”. Konferencja, której organizatorem jest Komisja ds. Etyki, odbędzie się  24  listopada w warszawskim Centrum Nauki Kopernik.  

W trakcie trzech paneli dyskusyjnych, zaproszeni goście będą starali się odpowiedzieć na pytania: Jak biznes postrzega kwestię etyki? Czy przestrzeganie zasad etycznych się opłaca? Czy pomaga w  zarządzaniu i kontaktach handlowych? Czy etyka zawodowa wzmacnia zaufanie partnerów biznesowych? W końcu – czy przestrzeganie etyki zawodowej na wszystkich etapach tworzenia informacji finansowej zapewnia jej wiarygodność i jaka jest w tym procesie rola biegłego rewidenta?
Konferencję podsumuje wystąpienie p. Beaty Binek, prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów, partnera przedsięwzięcia. Do dyskusji panelowych zaproszenie przyjęli teoretycy, doradcy w biznesie, przedstawicieli sektorów bankowego i giełdowego, pracodawcy i reprezentanci świata biznesu, przedstawiciele międzynarodowych organizacji księgowych oraz organy nadzoru nad rynkiem.

Ostatni kryzys finansowy wymusił nowe spojrzenie na kwestię etyki w biznesie. Społeczna odpowiedzialność biznesu coraz częściej staje się integralnym elementem strategii przedsiębiorstw. Etycznego postępowania oczekują interesariusze. Tego samego wymaga rynek. A biegli rewidenci mają szczególną legitymację, żeby poruszać ten temat.

Konferencja realizowana jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Partnerem wydarzenia obok PID zgodziła się zostać Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Akademia L. Koźmińskiego.

Osoby zainteresowane uczestnictwem zachęcamy do korzystania z elektronicznego formularza zgłoszeniowego lub kontaktu z Biurem KIBR (sekretariat@kibr.org.pl). Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY. Liczba miejsc ograniczona.


KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, www.kibr.org.pl